O nama

Jin-jang d.o.o. je trgovačko društvo specijalizirano za knjigovodstvo neprofitnih organizacija i knjigovodstvo malih i srednjih trgovačkih društava telefon: 01 / 8897568 *** telefaks: 01 / 8897510

Nudimo vam

obvezan potpis godišnjeg Ugovora o vođenju poslovnih knjiga unutar kojeg određujemo ustroj knjigovodstvene politike za svakog od korisnika (izradbu knjigovodstvenih politika i izradbu kontnog plana) i predaju svih propisanih obrazaca i izvještaja elektroničkim putem (eRegos i ePorezna) Poreznoj upravi i Financijskoj agenciji.

Jamčimo vam

ispravnost, točnost i pravodobnost svih knjigovodstvenih evidencija (dnevnika i glavne knjige, salda konti kupaca i dobavljača, dokumenata blagajničkog poslovanja, knjige osnovnih sredstava, dokumenata materijalnog i robnog knjigovodstva, kao i svih propisanih poreznih evidencija) sukladno Zakonu o računovodstvu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Za trgovačka društva

temeljne financijske izvještaje (bilanca, račun dobiti i gubitka, prijava poreza na dobit sa svim propisanim prilozima, izvještaj o novčanom tijeku (direktna ili indirektna metoda - ako je potreban) i bilješke uz financijske izvještaje), mjesečne i godišnje obračune ispravka vrijednosti (amortizacije) dugoročne materijalne i nematerijalne imovine i tromjesečne (makar više nisu obvezni za trgovačka društva) i godišnji izvještaj Financijskoj agenciji (u statističke svrhe i u svrhu javne objave).

Za neprofitne organizacije

izrađujemo temeljne financijske izvještaje (bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje), mjesečne i godišnje obračune ispravka vrijednosti (amortizacije) dugoročne materijalne i nematerijalne imovine i tromjesečne, polugodišnje i godišnji izvještaj Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju

Skrbimo za vas

o obračunima i evidencijama u svezi zaposlenih i drugih možebitnih primatelja dohotka (obračunima plaća zaposlenih, obračunima drugog dohotka i autorskih naknada), o sastavljanju propisanih izvještaja o obračunu i isplati, o analitici plaća zaposlenih, o izradbi IP kartica zaposlenih i potvrda primateljima drugog dohotka ili autorskih naknada i o svim ostalim propisanim evidencijama.

Od ostalih usluga izdvajamo

porezno savjetovanje u djelokrugu naših ovlasti, izradbu propisanih izvješća primateljima dohotka iz inozemstva i izradbu prijave poreza na dohodak fizičkih osoba.

Temeljem potpisanog ugovora

sudjelujemo u zastupanju pred nadležnim tijelima Ministarstva financija Republike Hrvatske i pomažemo kod izradbe prigovora, žalbe ili obrazloženja.

Neki od korisnika naših usluga


Trgovačka društva

trgovina/commerce
 • AUTOTRGOVINA KNEŽEVIĆ d.o.o.
 • Alex trading International d.o.o.
 • BOVA 11 d.o.o.
 • DARRER d.o.o.
 • MPM-PROM d.o.o.
 • VIHOR B.B. d.o.o.
proizvodne usluge/production services
 • ELMITRON d.o.o.
 • MAR-HOR CONVOCO d.o.o.
 • MOPREL d.o.o.
 • Z.K. TEH-ING d.o.o.
turizam i wellness / tourism and wellness
 • MULIER d.o.o.
 • DEODARE d.o.o.
posredovanje u osiguranju/insurance brokerage
 • Signa brokeri d.o.o.
 • SIGNA d.o.o.

Neprofitne organizacije

 • HRVATSKI SKVOŠ SAVEZ
 • ZAGREBAČKI SKVOŠ SAVEZ
 • ZBOR RUKOMETNIH SUDACA ZAGREBA
 • BOWLING KLUB "ZAPAD"
 • KARATE KLUB "CROATIA"
 • ŽENSKI KLUB RUKOMETA NA PIJESKU "KONTESA NERA"
 • ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "ZAGREB"
 • MUŠKI RUKOMETNI KLUB "SESVETE"
 • "SPORTSKI PROGRAMI"
 • "HRVATSKO-EGIPATSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA"
 • BADMINTONSKI KLUB "FLEX"
 • "HRVATSKI KLUB ZA MEĐUNARODNU SURADNJU"
Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies).
Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem.
Više informacija | Slažem se